به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید آهن اسفنجی و محصولات فولادی را در بهار سال جاری منتشر کرد. بنا بر این آمار، ایران در 3 ماه نخست سال جاری 2میلیون و 661هزار تن مقاطع طویل (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و...) تولید کرد این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد رشد داشت.  

تولید مجموع مقاطع تخت فولادی ایران (ورق های گرم، سرد و پوششدار) در بهار امسال 2میلیون و 674هزار تن بود و در مقایسه با بهار سال گذشته 1 درصد کاهش داشت.

همچنین تولید محصولات میانی صنعت فولاد (اسلب، بیلت و بلوم) در بهار امسال نسبت به سال گذشته 3درصد رشد داشت. فولادسازان ایرانی در این مدت 4میلیون و 120هزار تن بیلت و بلوم و 3میلیون و 15هزار تن اسلب تولید کردند.

آمار یادشده همچنین حکایت از رشد 12درصدی تولید آهن اسفنجی در 3 ماه نخست سال 99 در مقایسه با همان زمان از سال 98 دارد. ایران در بهار امسال 8میلیون و 133 هزار تن و در بهار سال گذشته 7میلیون و 272 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد.

صادرات و واردات محصولات فولادی و آهن اسفنجی در بهار امسال

آمار انجمن فولاد از واردات و صادرات محصولات یاد شده نشان می دهد، ایران در بهار امسال 12هزار تن مقاطع طویل وارد کرد این رقم در بهار سال گذشته 56درصد بیشتر و 27هزار تن بود.

صادرات مقاطع طویل در 3ماه نخست سال جاری با 39درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 343هزار تن رسید این رقم در سال گذشته 561هزار تن بود.

واردات مقاطع تخت در بهار امسال نسبت به بهار پارسال 163درصد بیشتر شد. در بهار 98 ایران 68هزار تن و در بهار 99، 179هزار تن مقاطع تخت فولادی وارد کرد. در همین حال صادرات این مقاطع از 197هزار تن در بهار سال پیش به 45هزار تن در بهار امسال کاهش پیدا کرد این ارقام، نشان دهنده کاهش 77درصدی در صادرات است.

در بهار امسال و پارسال ایران تنها هزار تن بیلت و بلوم در هر یک از فصول وارد کرد، در حالی که واردات اسلب در بهار هر دو سال صفر بود، اما صادرات بیلت و بلوم در بهار سال جاری به نسبت بهار سال گذشته 7درصد کاهش داشت و از 904هزار تن در بهار سال گذشته به 837هزار تن در بهار سال جاری رسید. صادرات اسلب نیز با 61درصد کاهش از 521هزار تن در بهار سال گذشته به 204هزار تن در بهار امسال رسید.

ایران در بهار امسال و پارسال آهن اسفنجی وارد نکرد. با این حال صادرات آن در بهار امسال با 91درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20هزار تن بود، رقمی که در بهار گذشته 224هزار تن بود. 5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: