به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، میثم زالی در هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که با موضوع بررسی آخرین وضعیت 486 واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ملی برگزار شد بر ضرورت همکاری بیشتر سایر بانک ها آن هم در سال جهش تولید تاکید کرد.

وی گفت: برخی واحدهای تولیدی در کشور توسط بانک ها تملک و بعضا تعطیل شده اند و ستاد تسهیل عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیت های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد.

زالی گفت: در این جلسه مقرر شد بانک ملی نسبت به استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ 5 درصد از اصل، سود و خسارت تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس و همچنین تقسیط 7 ساله با نرخ سود شورای پول و اعتبار اقدام نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: