به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، براساس گزارش مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱،۲ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۷.۲ درصد کاهش)، ۸.۴ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " کود " (۴،۴- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی" (۱۴،۰ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱۶،۱ درصد افزایش رسید که در مقایسه با فصل قبل (۷.۰ درصد کاهش)، ۲۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸، ۱۶.۱ درصد افزایش دارد.

در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "مرغ گوشتی" (۲.۷- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی" (۸۰.۰ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 12.9 درصد رسید که نسبت به فصل قبل (۱۹.۴)، ۶.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " مرغ گوشتی" (۸.۶ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "کود " (۶۲.۶ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ۲۹،۱۴ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان بوشهر با ۲۳.۳۴ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که اکثر استان‌ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۱۲۸،۰۶ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان بوشهر با ۱۹.۲۷ درصد کاهش است. 5

 

مرکزامار

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: