به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، هنگامی‌که یک صنعت با سرمایه‌گذاری نسبتاً پایینی شروع به فعالیت می‌کند، یک زنجیره عظیم اقتصادی را در راستای فعالیت های خود به حرکت وادار می‌کند. بدین معنی که هر بنگاه اقتصادی برای شروع احتیاج به مکانی برای اجرای طرح دارد. لذا خواه‌ ‌ناخواه برای استقرار دفتر مرکزی و ...وارد بازار ملک، زمین و مسکن می‌شود. پس از آن‌به منظور تجهیز واحدها و دفاتر خود، احتیاج به تهیه ادوات کاری و اداری دارد که با توجه به تولیدات داخلی می توان از آن محصولات استفاده کرد.

گام بعدی اجرای نظام استخدام طبق فرایند از پیش تعریف شده‌ای است، لذا تأثیر مستقیمی بر موضوع اشتغال دارد. سپس نیاز به تأمین مواد اولیه و  مباحث مربوط به حمل‌ونقل کالا از طریق راه‌های زمین، ریلی، هوایی و دریایی نمایان می شود. بعد از آن بحث عرضه محصول مورد نظر به مشتریان و موضوعاتی پیرامون زنجیره تأمین کالا و انبار محصول، مطرح می شود.

مدتی که از زمان شروع فعالیت واحد صنعتی گذشت نیاز به توسعه و رشد خود را نشان می دهد، پس به بازار آموزش وارد خواهد شد. وارد شدن به بازار آموزش در جهت افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان یکی از موضوعات مهم در دنیای امروز است. این آموزش‌ها می‌تواند دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، آموزش‌های ‌بدو ورود یا آموزش های ضمن خدمت، آموزش های دانشگاهی باشد.

صنعت تبلیغات در راستای جذب مشتریان بیشتر، از دیگر مواردی استکه تحت شعاع قرار می‌گیرد. با توسعه واحد صنعتی، قدرت صادرات محصول تولیدی بیش از پیش احساس می‌شود، بدان معنا که قابلیت صادر کردن محصول از شهری به شهر دیگر، از استانی به استان دیگر و حتی به کشورهای دیگر بوجود می آید. لذا وجود یک واحد صنعتی فعال می تواند صنایع و تولیدات دیگر را تحت الشعاع قرار دهد.

با توجه به اینکه بیش از 80 درصد از واحدهای صنعتی کشور جزو صنایع کوچک محسوب می شوند، حمایت از این صنایع به عنوان سرپنجه‌های تولید می تواند سهم موثری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید داخلی، اشتغال و اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع حمایت از صنایع کوچک و متوسط به معنی حمایت از تولید ملی، در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور است.5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: