به گزارش برنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صابر گلکاری گفت: از ۱۷۰ لاین بومی گندم که از مزارع این سه کشور جمع آوری شد، ۳۰ لاین بومی متعلق به ایران، ۴۵ لاین افغانستان و مابقی متعلق به ترکیه بوده است.

وی کل اعتبارات این پروژه مشترک را ۷۳۰ هزار دلار عنوان و اظهار کرد: اعتبارات این پروژه از محل کنوانسیون بین المللی ذخایر ژنتیکی جهان تامین شد.

گلکاری افزود: هر سه کشور در قالب این پروژه مشترک ظرف چهار سال تحقیقات خود را به طور مستقل بر روی گندم های بومی انجام دادند و نتایج آن را در همایشی که هر سال در هر یک از سه کشور برگزار می شد، ارایه دادند.

وی ادامه داد: از ۳۰ لاین بومی متعلق به ایران، ۱۹ لاین آن جدید و بقیه از تیپ های مختلف رقم گندم سرداری بود که در سال های قبل کشت شده بودند.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ما اصلاحات اولیه و محدود بر روی این لاین های بومی گندم کشور انجام دادیم که موجب شد حدود ۳۰ درصد عملکرد تولیدشان افزایش یابد.

 وی با بیان این که گندم های بومی ایران از ذخایر مهم ژنتیکی محسوب می شوند، اذعان داشت: گندم های بومی در اصلاح ارقام جدید به ویژه از نظر مقاومت به تنش های محیطی با توجه به تغییرات اقلیمی نامطلوب موثر واقع می شوند و هدف این پروژه مشترک نیز این بود که از این ذخایر ژنتیکی استفاده شود و در عین حال آگاهی عمومی نسبت به حفاظت از ذخایر ژنتیکی افزایش یابد.

گلکاری گفت: گندم های بومی در شرایط طبیعی و اقلیمی مانند افزایش دما، تغییر الگوی های بارش و خشکسالی که با آن مواجه هستیم، رشد می کنند و اگر ما بتوانیم این ویژگی ها و ژن های مفید را شناسایی و به ارقام تجاری منتقل کنیم، آنگاه می توانیم ارقامی معرفی کنیم که مقاومت و پایداری بیشتری در برابر تغییرات اقلیمی داشته باشند.

وی اشاره کرد: در این پروژه مشترک، آن دسته از ارقام  و بذرهای بومی شناسایی و جمع آوری شده اند که هنوز توسط کشاورزان در حال کشت هستند.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: ارقام و بذرهای گندم بومی هنوز توسط برخی کشاورزان برای مصرف خانواده به دلیل طعم و مزه خاصی که دارند و یا با هدف تامین علوفه در روستاها کشت می شوند.

وی گفت: برخی از ارقام بومی در مناطق بسیار دوردست که به ماشین آلات، کودهای کشاورزی و دستورالعمل های فنی جدید دسترسی کمتری دارند در شرایط پر تنش اقلیمی کشت می شوند.

گلکاری اضافه کرد: ما ۱۹ لاین جدید بومی را در استان های آذربایجان شرقی و خراسان شمالی شناسایی و جمع آوری کردیم.

وی آموزش به کشاورزانی که ارقام بومی کشت می کنند را از دیگر اهداف این پروژه مشترک نام برد و اظهار داشت: ما به این گروه از کشاورزان آموزش های بهزراعی و دستورالعمل های فنی برای افزایش عملکرد تولید ارایه داده ایم.

یادآور می شود، پروژه مشترک ایران، ترکیه و افغانستان برای شناسایی و جمع آوری ارقام بومی گندم در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی و اصلاح این ارقام در سال ۹۸ با موفقیت به پایان رسید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: