به گزارش برنا به نقل از سازمان امور مالیاتی، دکتر امید علی پارسا، با بیان این مطلب گفت: بدون تردید یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 1397، تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 98 و همچنین تحقق حدود 100 درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست امسال بوده که اینچنین عملکردی، بسیار قابل ملاحظه و کم سابقه است.
 
دکتر پارسا تصریح کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی سال های اخیر، در حالی اتفاق افتاده که کشور با تحریم های شدید اقتصادی رو به رو بوده و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، بدون افزایش نرخ مالیات ها و فشار بر مودیان فعلی و تنها با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرارهای مالیاتی و وصول مطالبات مالیاتی رقم خورده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین عنوان داشت: از ابتدای سال 1397 لغایت مهرماه سال 1399 از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان در قالب عوارض و به منظور توسعه شهری و روستایی، در اختیار شهرداری‎ها و دهیاری های سراسر کشور قرار گرفته است.
دکتر پارسا ادامه داد: همچنین مجموع مالیات قابل تخصیص به بخش سلامت ( وزارت بهداشت و درمان) از سال 1397 لغایت مهرماه سال 1399، حدود 18 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه به سهم ورزش های همگانی از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: از سال 1397 لغایت مهرماه 1399، حدود چهار هزار و 600 میلیارد تومان از بابت سهم 27 صدم درصدی ورزش همگانی از مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: