به گزارش برنا به نقل از  بازار سرمایه، سخنگوی شورای عالی بورس گفت: در جلسه امشب شورای عالی بورس مقرر شد که سقف صندوق‌های سرمایه گذاری بر درآمد ثابت از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

آقای حسن قالیباف اصل افزود: درباره تغییر جزئیات نصاب سهام در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز تصمیم گیری شد.

وی گفت: به این ترتیب، مصوب شد حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصیص داده شود و حداقل اوراق دولتی در نصاب‌ها از ۱۰درصد به حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه افزود: در این جلسه، شورای عالی بورس مصوب کرد بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به نهاد‌های مالی مرتبط با بانکها، تسریع و تسهیل کند و همچنین امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق، فراهم و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک‌ها نیز صادر شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: