به گزارش برنا، براساس پیش‌ بینی مؤسسه تحقیقات ریستاد انرژی در گزارش ماه ژوئیه 2020، سناریوهای جدیدی به‌ دلیل وقوع موج دوم شیوع ویروس کووید ـ 19 در جهان در نظر گرفته شده است. در شرایطی که رفته‌ رفته کشورها به بازگشایی مجدد فعالیت‌های اقتصادی خود پرداختند با اوج‌گیری شیوع کرونا به ویژه در آمریکا، برزیل، هند و اروپا، سناریوهای پیش‌بینی میزان تقاضای نفت جهان بار دیگر تغییر کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اگرچه موج دوم همه‌گیری کرونا در جهان شایع شده، اما این سطح تقاضا به سطح ماه آوریل برنمی‌گردد. علت این امر آشنایی و سازگاری دولت‌ها برای مواجهه با این ویروس نسبت به ماه‌های نخست همه‌گیری در سال 2020 است. با وجود این، بحران اقتصادی در جهان به‌ سادگی قابل مدیریت نیست. براساس گزارش ریستاد انرژی، تقاضای جهانی نفت در ماه اکتبر به سرعت میزان پیش‌بینی شده قبلی، شرایط بهبود و احیا را طی نخواهد کرد و سطح آن یکنواخت و بدون رشد خواهد بود.

انتظار می‌رود، سطح تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئیه به متوسط 90.2 میلیون بشکه در روز برسد و در ماه‌های آگوست، سپتامبر و اکتبر، به 90.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در ماه نوامبر به 93 میلیون بشکه در روز و درنهایت در دسامبر به 94.7 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که میزان سطح تقاضای جهانی نفت در سال گذشته، بیش از 99 میلیون بشکه در روز بود. پیش‌ بینی می‌شود حتی در ماه فوریه 2021 به‌دلیل موج دوم همه‌گیری کرونا همچنان سطح تقاضای جهانی نفت نسبت به سال 2019 ،سطح پایینی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلسة، تخمین سالیانه تقاضای جهانی نفت در سال جاری 89.7 میلیون بشکه در روز و متوسط سال 2021 حدود 97.1 میلیون بشکه در روز خواهد بود. این در حالی است که در گزارش قبلی مؤسسه ریستاد انرژی، سطح پیش‌بینی شده برای تقاضا تا پایان سال جاری، 88.8 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده و کل تقاضا برای سال آینده 98.1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده بود. درواقع، از نظر ریستاد انرژی، تا پایان سال 2022 وضعیت تقاضای جهانی نفت به‌طور کامل احیا نمی‌شود تا به سطح تقاضا به میزان پیش از شیوع کرونا، برسد.

براساس گزارش ریستاد انرژی میزان پایبندی اوپک پلاس به کاهش تولید در ماه‌های مه و ژوئیه 2020 در مقایسه با میزان توافق شده نشان می‌دهد که 88 درصد از تعهدات در ماه‌های یاد شده انجام گرفته و در این بین، تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آتی جبران خواهد شد. به‌ عبارت دیگر، کشورهایی که از تعهد اوپک پلاس تخطی کرده باشند اثر آن را در ماه‌های آتی بازار نفت شاهد خواهند بود.

بررسی میزان پایبندی به تعهدات اوپک پلاس و تخلفات اعضا طی ماه‌های مه و ژوئیه 2020 نشان می‌دهد که شیوع موج دوم ویروس کرونا، تقاضای جهانی نفت را به‌ شدت در موج اول پایین آورد و از آنجا که اکثر دولت‌ها، دیگر آن محدودیت‌های سختگیرانه را اعمال نخواهند کرد، موج دوم تهدیدی جدی خواهد بود که می‌تواند، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهد. 5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: