به گزارش برنا، بر اساس اطلاعیه مدیریت نظارت بر ناشران بازار سرمایه؛ افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سود سهام‌شان به حساب های معرفی شده توسط سرمایه گذاران و برای کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، به حساب شرکت‌های سرمایه گذاری استان‌ها واریز می شود و تا زمان تعیین تکلیف این وجوه، شرکت‌های استانی حق دخل و تصرف در آن را نخواهند داشت. 

oPiCqmMKwxsx

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: