به گزارش برنا، شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با سرمایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال به ۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با کاهش ۵۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۴۹۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون محاسبه شد.

"وونیرو" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۷۳۳ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶۷۶ میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال خریداری کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: