به گزارش برنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شرایط تسهیل ورود وسیله پرنده در جلسه کمیته هوانوردی عمومی سازمان هواپیمایی کشوری مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

همچنین کارگروهی با موضوع بازنگری در سازمان و نحوه فعالیت مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی کشور با هدف استفاده بهینه از ظرفیت این مرکز در راستای توسعه هوانوردی عمومی در سطح کشور تشکیل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: