به گزارش برنا، بر اساس گزارش معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران ارزش تجارت کالایی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی هشت ماهه نخست 99، حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است که حدود 2.8  درصد از کل ارزش تجارت کالایی ایران را طی این مدت تشکیل می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال98، تقریباً 11 درصد کاهش داشته است.

طی هشت ماهه نخست سال جاری حدود 1.8 میلیون تن کالا به ارزش 639 میلیون دلار به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه یال گذشته به لحاظ وزنی، 20 در صد و به لحاظ ارزشی 6 در صد کاهش یافته است. طی مدت مورد برر سی صادرات ایران به دو کشور روسیه و بلاروس، افزایش قابل توجهی هم از حیث مقداری و هم ارزشی داشته در حالی که صادرات به سه کشور دیگر ارمنستان، قرقیزستا ن و قزاقستان با افت توام وزنی و ارزشی همراه بوده است.

 بر اساس این گزارش سهم کشورهای اوراسیا از مجموع صادرات کالایی ایران طی هشت ماهه 99، از نظر ارزشی، در مقایسه با مدت مشابه سال98 ، تغییر معناداری نداشته و فقط با حدود 0.2 واحد درصد افزایش، به 2.4 درصد رسیده است.

شرکای تجاری ایران

در میان شرکای تجاری عضو اتحادیه اوراسیا، بیشترین ارزش صادرات ایران طی هشت ماهه 99 مربوط به کشورهای روسیه و ارمنستان با ارزش صادرات به ترتیب 285 میلیون دلار و 233 میلیون دلار بوده و بیشترین واردات ایران نیز از کشور روسیه به ارزش 727 میلیون دلار صورت گرفته است. از کل صادرات ایران به 5 کشور اوراسیا طی هشت ماهه سال جاری حدود 425 میلیون تن با ارزش 330 میلیون دلار به اقلام کشاورزی و غذایی اختصتص داشته است.

سهم این اقالام از کل صادرات ایران به 5 کشور اوراسیا از حیث وزن معادل 32.8 در صد و از لحاظ ارزشی برابر با 51.6 درصد است. مقاصد اصلی صادرات کشاورزی و غذایی ایران در بین کشورهای اوراسیا ، سه کشور روسیه با رقم 246 میلیون دلار، قزاقستان با رقم 2.44 میلیون دلار و ارمنستان با رقم 6.23 میلیون دلار هستند.

گرچه تراز تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه در هشت ماهه 99 همچنان منفی بوده، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 90 میلیون دلار از کسری تراز تجاری کاسته شده و به نفع ایران بهبود یافته است. بخشی از بهبود تراز مزبور ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات (روسیه و بلاروس) و بخشی دیگر صرفاً ناشی از کاهش واردات (قزاقستان) محقق شده است.تراز تجاری ایران، طی این مدت با کشورهای ارمنستان و قرقیزستان تضعیف شده است

بر اساس این گزارش تراز تجاری ایران با روسیه طی ماهه نخست سال 99 همچنان منفی و 442 میلیون دلار به نفع روسیه بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: