به گزارش برنا، برپایه آمارهای گمرک گویای آن است که افزون بر ۸۱ هزار تن محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت گرم و نورد شده ( دارای ضخامت کمتر از سه میلیمتر) به ارزش ۳۳.۴ میلیون دلار در مدت هشت ماهه امسال به امارات صادر شد.

میانگین هرتن آهن یا فولاد صادراتی به کشور امارات ۴۱۲ دلار ثبت شده که ۵.۳ درصد از مجموع صادرات به این کشور را شامل می شود. اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود در این زمینه آورده است، حدود ۶۶۵ میلیون دلار در مدت یاد شده ارزش صادرات غیرنفتی به امارات بود.

براساس آمار مورد بررسی صادرات آهن یا فولاد غیرممزوج تخت گرم و نورد با ضخامت سه تا ۴.۷۵ میلیمتر در دوره این گزارش به وزن ۵۵ هزار تن به ارزش ۲۶.۶ میلیون دلار ثبت شد که میانگین قیمت هر تن ۴۸۵ دلار و سهم این بخش از کل صادرات غیر نفتی ۴.۲ درصد ذکر شده است.

بررسی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در هشت ماهه منتهی به آبان امسال بالغ بر ۵۱.۳ هزار تن محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد به ارزش بیش از ۲۱ میلیون دلار به امارات صادر شد که میانگین قیمت هرتن آن ۴۱۱ دلار و سهم این محصول از صادرات کل را ۳.۳ درصد ثبت کرد.

هشت ماهه امسال قریب به ۸۰ درصد ارزش صادرات کالای غیر نفتی به امارات به ۵۰ قلم کالا اختصاص داشت. همچنین در دوره مورد بررسی این گزارش به میزان ۱۲۷ هزار تن ورق گرم فولادی به ارزش افزون بر ۱۷.۷ میلیون دلار به امارات صادر شد که میانگین هرتن ۱۴۰ دلار بود و سهم ۲.۸ درصدی از مجموع صادرات به این کشور را در بر گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: