به گزارش برنا، بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است در ۹ ماهه امسال تعداد ۱۲۹ فقره سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش چهار میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۱۰۴ مورد و حجم سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلاری، از نظر تعداد ۸۰ و حجم سرمایه گذاری  سهم ۳۳ درصدی را به خود اختصاص داده است.

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، از لحاظ تعداد ۴۸ درصد و از نظر ارزش ۱۲۸ درصد رشد داشته است. در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری سهم بخش صنعت ۸۷.۵ درصد، معدن ۵.۷ درصد و تجارت ۶.۸ درصد است.

همچنین از مجموع ۱۰۴ فقره سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۴۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهام‌دار خارجی،۵۱ شرکت به‌ شکل مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۱ مورد به‌ شکل مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین انتشار و چاپ و تکثیر بوده است.

آلمان، صدرنشین سرمایه‌گذاری در ایران

چهار کشور نخست در این مدت، از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به ترتیب آلمان، چین، ترکیه و انگلستان بودند. بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با ۳۰ فقره بوده و پس از آن چین، ترکیه، و هند رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و قزوین به ترتیب رتبه های نخست تا پنجم را از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کردند.

برپایه این گزارش، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: