به گزارش برنا،  علیرضا رزم حسینی وزیر صمت گفت: برخی از افزایش قیمت ها به خاطر پایه ای است که در بورس ایجاد شده است.

وی در جلسه کارگروه تنظیم بازار تاکید کرد: بورس در شرایط صلح یکی از ابزارهای مهم در تنظیم کالا است اما اکنون لازم است شرایط ویژه ای برای عرضه کالا به خصوص در حوزه فولاد و پتروشیمی در بورس ایجاد شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: