به گزارش برنا، بر اساس کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی که در میدان مرکزی میوه و تره بار صورت گرفته، قیمت انار شیراز در سه نرخ کف، سقف و ممتاز به ترتیب به نرخ های 11، 14 و 17 هزار تومان در هر کیلو قیمت‌گذاری شده است. انار دماوند نیز 12، 16 و 19 هزار تومان قیمت خورده است.

پرتغال تامسون شمال از 8 تا 12 هزار تومان و پرتغال رسمی جنوب 9 تا 12 هزار تومان کشف قیمت شده است. قیمت خرمالوی شمال نیز به سه نرخ 5 تا 8 هزار تومان کشف قیمت شده و خرمالوی کن 13 تا 20 هزار تومان قیمت خورده است.

قیمت پیاز نیز با سه نوع شیری، قرمز و زرد به قیمت های مختلفی عرضه می شود. پیاز شیری از 4 تا 6 هزار تومان در هر کیلو، پیاز قرمز 6 تا 8 هزار تومان و پیاز زرد 4 تا 6 هزار تومان کشف قیمت شده است. کلیه قیمت های قید شده در این جدول بر اساس کشف قیمت صورت گرفته از سوی اتحادیه میوه و تره بار است که برای بازه زمانی 15 تا 21 دی ماه 99 اعلام شده است. 

قیمت خیار رسمی از 5 تا 8 هزار تومان برای سه نرخ کف، سقف و ممتاز قیمت خورده است. قیمت سیب‌زمینی نیز از 3 تا 5 هزار تومان کشف قیمت شده است. 

نرخ اتحادیه میوه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: