به گزارش برنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی امروز در بازار آزاد تهران به نرخ 10 میلیون و 590 تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 10 میلیون تومان رسید.

2220000000000

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: