به گزارش برنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی در بازار آزاد تهران امروز به نرخ 10 میلیون و 800 تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 11 میلیون و 300 تومان رسید.

23

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: