به گزارش برنا به نقل از  روابط عمومی نفت پاسارگاد، جمع فروش نفت پاسارگاد در خرداد 1400 به عدد 427 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با 216 میلیارد تومان خرداد ۱۳۹۹، رشد تقریبا دو برابری را نشان می دهد. از جمع فروش خرداد 1400 نفت پاسارگاد، سهم فروش داخلی 129 میلیارد تومان و سهم فروش صادراتی هم 297 میلیارد تومان بود.

همچنین در ادامه روند رو به رشد این شرکت، جمع فروش نفت پاسارگاد در سه ماهه اول 1400 بالغ بر یک هزار و 644 میلیارد تومان شد که در مقایسه با رقم 474 میلیارد تومان مدت زمان مشابه سال گذشته،تقریبا 3.5 برابر رشد را نشان می دهد.

شایان ذکر است که فروش کل نفت پاسارگاد در سال 1399 به چهار هزار و 920 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم سه هزار و 801 میلیارد تومانی سال 1398،  29.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سود خالص تلفیقی نفت پاسارگاد در سال 1399 به 410 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سود تلفیقی 228 میلیارد تومانی سال 1398 به میزان 80 درصد رشد داشته است.

همچنین سود خالص شرکت اصلی نفت پاسارگاد در سال 1399 به 294 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با  سود خالص 253 میلیارد تومانی سال 1398، 16 درصد رشد نشان می دهد.

با توجه به شرایط خاص ابتدای سال۹۹ در دوران پاندمی کرونا روی کار آمدن مدیریت جدید نفت پاسارگاد و رویکردهای تازه موجب تحقق این فروش گردیده است.

نفت پاسارگاد در سال 1399، یک میلیون و 124 هزار تن قیر در گریدهای مختلف تولید کرده که 302 هزار تن آن مقدار فروش داخلی و 821 هزار تن هم مقدار فروش صادراتی بوده است.

ارزش واقعی هر سهم نفت پاسارگاد با نماد شپاس نیز در سال 1399، رقم 1228 ریال رسید و در سال 1398 به میزان 1056 ریال بوده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با روی کارآمدن "حسین نیکخواه" مدیر عامل جدید نفت پاسارگاد، در فروش و ارزآوری این شرکت، یک جهش اساسی اتفاق افتاد و آمارهای منتشر شده در کدال همگی مهر تاییدی است بر عملکرد موثر و غیر قابل انکار در این شرکت بوده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: