به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پرس تیوی، روسیه، قزاقستان و ایران یادداشت تفاهم برای همکاری در تجارت گندم امضاء کردند که گام دیگری در جهت ایجاد منطقه تجارت آزاد محسوب می شود. این سند همکاری در مسکو امضاء شد و کشورها را برای ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا که توسط روسیه و همسایگان آن تاسیس شده، نزدیک تر کرد.

در همین حال، گالمیرا ایسا معاون وزیر کشاورزی قزاقستان گفت: این یادداشت تفاهم بخش مهمی برای توافقنامه منطقه آزاد تجاری امضاء شده میان اعضاء اورآسیا و ایران در سال گذشته میلادی است.

همچنین علی اکبر مهرفرد معاون وزیر کشاورزی ایران گفت: بر اساس این توافقنامه، ایران گندم را برای آسیابداران بخش خصوصی وارد و آنها آرد برای صادرات تولید خواهند کرد. وی افزود: به اندازه کافی برداشت گندم در داخل کشور برای پوشش نیاز وجود دارد؛ اما آسیابداران بخش خصوصی ایران مجاز به استفاده از گندم داخلی برای صادرات آرد نیستند که با اجرای این قرار داد می تواند گندم روسی و قزاقی را به دیگر کشورها صادر کرد.

مهرفرد گفت: در ایران زیرساخت مناسب در صنعت آرد وجود دارد که دو برابر تقاضای داخلی است. سیلو گندم ایران در سطح خوبی قرار دارد و در حال حاضر ۵ میلیون تن تجارت آرد داریم. معاون وزیر کشاورزی ایران گفت: قزاقستان مشتقاق استفاده از شبکه ترانزیت و لوجستیک ایران برای ارسال کالاهای کشاورزی به مشتریان است و هر دو کشور در حال همکاری بر روی توافقات سوآپ گندم هستند.

وی افزود: تاکنون حجم مشخصی برای واردات گندم تعیین نشده و این موضوع بستگی به بخش های خصوصی داد. وی تصریح کرد که اجرای این یادداشت تفاهم بر اساس یک ارز مشخص نیست و کشورها می توانند از ارزهای ملی خود استفاده کنند.