به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای خطاب به صاحبان مشاغل، آورده است: در راستای اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ و در اجرای ماده ۹۷ قانون مذکور از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی مؤدی خواهد بود.

براساس این اطلاعیه، ‌ پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مؤدیان و بانک های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.

بر این اساس، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ اظهارنامه‌هایی که به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شوند و اطلاعات آن با بانک‌های اطلاعاتی سازمان همخوانی داشته باشد، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگه قطعی آن صادر خواهد شد.

همچنین این سازمان به استناد ماده ۹۷ قانون مذکور می تواند تعدادی از اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را مطابق با مقررات و منطبق بر واقعیت تسلیم ننمایند از مزایای خوداظهاری بهره مند نشده و مشمول جرایم مالیاتی مربوط به کتمان درآمد خواهند شد.

بر این اساس اظهارنامه هایی که ریسک آنها بر اساس معیارها، شاخص ها و قواعد پیش بینی شده در موتور ریسک سامانه سنیم طرح جامع مالیاتی این سازمان در سطح پایین تشخیص داده شود مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد.

اظهارنامه هایی که با درجه ریسک متوسط شناسایی گردد، مورد حسابرسی واقع می شود. همچنین پرونده مالیاتی اظهارنامه‌هایی که درجه ریسک آنها وفق معیارهای مربوط در حد بالا تشخیص داده شود، به کارگروه ویژه منتخب این سازمان جهت حسابرسی ویژه ارجاع خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: