به گزارش برنا از ایلام:  در این نشست به استناد اساسنامه خانه مطبوعات و با اجماع نظر هیئت مدیره، سجاد صیدی به عنوان نایب رئیس و حجت نوروزی به عنوان خزانه دار هفتمین دوره خانه مطبوعات استان ایلام انتخاب شدند.

 همچنین از اعضای هیئت مدیره و بازرسان قبلی خانه مطبوعات تقدیر و اعضای هیئت مدیره و بازرسان جدید خانه مطبوعات استان ایلام معرفی شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: