به گزارش برنا از ایلام ؛ سرهنگ پاسدار هدایت سلیمانیان فرمانده سپاه چرداول با اعلام این خبر افزود: رزمایش کمک مومنانه در لبیک به فرمان رهبر انقلاب برای حمایت از اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا در سطح شهرستان چرداول و هلیلان صورت گرفت.

اوگفت :در مرحله سوم این رزمایش در ماه محرم سه هزار کیلو مرغ برای حمایت از اقشار محروم وآسیب دیدخ از ویروس کرونا در سطح شهرستان چرداول وهلیلان توزیع شد.

او ادامه داد: همچنین در این مرحله دو هزار عدد ماسک در بین عموم مردم واقشار آسیب پذیر جامعه توزیع شد.

او تاکید کرد: سپاه وبسیج همیشه در کنار مردم وبه خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه است وتا ریشه کن شدن ویروس منحوس در کنار مردم خواهند ماند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: