به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام  ,دکتر علیشایی درسفر به هلیلان و درحاشیه مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی بنیاد علوی این شهرستان  که با حضور نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام بر گزارگردید اظهار داشت؛ بنیاد مستضعفان استان ایلام درزمینه توسعه ورزش ومکان های ورزشی درسطح استان همکاری بسیار خوبی با اداره ورزش وجوانان استان را دارد واستمراراین همکاری می تواند کمک زیادی به توسعه ورزشی درمناطق محروم استان نماید.

اوافزود: یکی ازفعالیت های خوب بنیاد علوی  درطول سنوات گذشته  احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال درروستاهای محروم استان بوده است که نقش مهمی درتوسعه ورزش روستایی وتقسیم سرانه ورزشی داشته است

اوادامه داد؛ برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی درهلیلان باید تمامی دستگاههای مرتبط دزمینه فعالیت های فرهنگی،اجتماعی،امورجوانان وهمچنین توسعه فضا های ورزشی با ورزش وجوانان همکاری عملی داشته باشند تابتوانیم درجهت خدمت به جوانان این دیار به اهداف واقعی دست پیدا کنیم .

مدیرکل ورزش وجوانان استان دربازدید از سالن چند منظوره وزمین چمن هلیلان گفت: برای تکمیل زمین چمن کهره مبلغ 600 میلیون اختصاص وهمچنین مبلغ 400 میلیون برای تکمیل پرژه سالن چند منظوره این شهرستان درنظرگرفته شده که در سال آینده این میزان تامین اعتبار می شود

مدیرکل ورزش وجوانان  در پایان از همکاری بنیاد مستضعفان در زمینه همکاری با اداره ورزش وجوانان استان قدر دانی نمود

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: