سرهنگ "ابوالفضل کهزادی "درگفت و گو باخبرنگار برنا اظهارداشت: به منظور پیشگیری از ضرر و زیان به اموال عمومی ، طرح تسهیل ترخیص موتور سیکلت های رسوبی از پارکینگ از ۱۸ آبان ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور به مرحله اجرا در آمده تا 18دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه مهلت یادشده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد،افزود:مالکان فقط 5روز فرصت دارند از این موقعیت استثنایی استفاده کنند و ازآنان خواست ،ترخیص موتورسیکلت های خود را به روز های آخرموکول نکنند.

رئیس پلیس راهوراستان بااشاره به اینکه حدود 2هزار500دستگاه موتورسیکلت رسوبی درپارگینک های استان همچنان درانتظار ترخیص هستند، بیان کرد: درصورت عدم مراجعه مالکان در فرصت باقی مانده موتورسیکلت های رسوبی موجود درپارکینگ مال بلاصاحب محسوب شده و جهت اوراق کردن تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره )می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: