به گزارش برنا از ایلام, امیر صالحی گفت: توسعه ورزش در میان بانوان شاغل، سلامتی آنان را تضمین کرده و بهره وری و کارآمدی آنها را نیز افزایش می دهد.

اوادامه داد: در این راستا فراگیر کردن مأموریت ورزشی بانوان شاغل در سطح شهرستان به منظور ایجاد فرصت کافی برای ارتقاء سلامت بانوان گروه هدف ضروری است، لذا تمام دستگاههای اجرایی،  مکلف به اجرای این طرح و اختصاص ۲ ساعت مأموریت ورزشی هفتگی به بانوان شاغل در دستگاه خود هستند.

اوگفت:اداراه ورزش وجوانان مهران به دلیل اهمیت به سلامتی بانوان شاغل در ادارات با پیگیری های انجام شده وتامین امکانات مورد نیاز برای فعالیت های ورزشی بانوان شاغل در ادارات دولتی مهران برای اولین بارفعالیت ورزشی بانوان رادر این شهرستان شروع نموده است.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: