به گزارش برناازایلام  مططفی کیاکجوری در بازدید ازطرح نهال کاری درمناطق مختلف ایلام گفت: استان ایلام در بحث توسعه جنگل کاری، و آموزش ترویج اقدامات خوبی انجام داده است.

 

او با اشاره به اینکه استان ایلام در بحث توسعه جنگل کاری متفاوت‌تر از استان‌های دیگر کشور است، اظهار کرد: مشارکت خوب مردم در طرح‌ها به خصوص در بحث زراعت چوب و حفاظت از عرصه‌ها سبب شده این استان الگوی برای دیگر استان‌های کشور باشد.

کیا کجوری به برخی گونه‌های تولید شده در نهالستان‌های سطح استان اشاره کرد و تصریح کرد: استفاده و توسعه گونه‌های بومی در نهالستان استان اقدامی مفید برای حفظ و حراست از گونه‌های جنگلی است که خوشبختانه در استان ایلام به این مهم توجه شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: