به گزارش برنا از ایلام ،محمد نوذری در دیدار صبح چهارشنبه خواستار تامین به موقع  نهاده های دامی، جوجه ریزی و تولیدمرغ شد و گفت: باید تدابیری توسط متولیان اندیشیده شود تا مرغ از تولید تا مصرف بطور مستمر و متناوب در بازار وجود داشته باشد.

اوبا بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت خارج از چهارچوب و ضوابط خلاف است اظهارکرد:هرگونه تصمیمی در بازار مرغ و افزایش یا کاهش قیمت باید با کار کارشناسی و مبتنی بر عقلانیت باشد.

نوذری تاکیدکرد: در تصمیم‌گیری‌ها باید هم منافع استان و مردم دیده شودو هم منافع  مرغداران، بررسی وضعیت موجود به گونه ای باشدکه هم بازار مصرف کنترل و مدیریت شودو هم مرغداران انگیزه کافی برای تولید داشته باشند.

وی در پایان گفت: قیمت مرغ در ایلام که قطب تولید است، نباید با استان های مصرفی مقایسه شود.

 در پایان قیصوری رئیس اتحادیه مرغداران گزارشی از وضعیت موجود و مشکلات پیش رو را ارائه نمود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: