به گزارش برنا ازایلام ,مظفرعلیشای اظهارداشت: با قرمز شدن ایلام کلیه باشگاهها و مکان های ورزشی  مناطق قرمز تا رسیدن به شرایط زرد و آبی برای فعالیت مجدد ورزش، تعطیل شدند.

او تاکید کرد: در صورت بی توجهی مدیران به دستور العمل ستاد ملی کرونا (فعالیت غیر قانونی) نیز با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: