به گزارش برنا؛ باتوجه به اینکه آب یک مایه حیاتی و مهم برای زندگی بشر است نباید این واقعیت را نادیده گرفت که همه مسوولین و حتی مردم موظف به صرفه جویی و استفاده بهینه هستند لذا باید همه ارگان ها و سازمان های ذی ربط با درج قوانین و نظارت ویژه به این موضوع نهایت اهتمام و تلاش خود را برای خروج کشور از بحران کم آبی کنند.

ولی متاسفانه تاکنون اقدام موثری جهت صرفه جویی واستفاده بهینه ازاب درسطح شهرسرابله ازناحیه مسولین انجام نگرفته وهروز شاهد استفاده غیر مجاز آب شرب مردم شهر سرابله برای آبیاری فضای سبز توسط شهرداری هستیم که علیرقم پیگیری های فراوان برای جلوگیری از هدررفت آب شرب وقطع انشعاب های غیر مجاز هنوزاقداماتی جدی صورت نگرفته است.

حال سوال این است چرا با این وضعیت کم آبی وبحران آب باید شاهد آبیاری فضاهای سبز شهرسرابله از طریق استفاده از آب شربی که حق قانونی شهروندان باشیم ودرمقابل هیچ برخوردی درخصوص قطع این انشعابات انجام نگیرد؟

انتطاراز مدیریت آبفای شهرستان چرداوب این است که درچهارچوب مصوبه هییت وزیران مبنی برجدا سازی آب مصرفی فضاهای سبز درکشور اب مصرفی فضاهای سبز شهر سرابله از آب شرب جدا سازی و با هرگونه انشعاب غیر مجاز از طریق قانونی برخورد شود.

 

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: