به گزارش خبرگزاری برنا در  ایلام ؛ یکدوره مسابقات تیراندازی ویژه بانوان جانباز و معلولین در سالن تیراندازی شهدای میمک شهر ایلام برگزار شد.

این مسابقات با حضور بیش از سی نفر از بانوان جانباز ومعلول عصر دیروز نوزدهم مهر ماه در دو بخش تفنگ وتپانچه بادی برگزار شد .

در پایان این رقابتها ودر بخش تفنگ بادی خانم بانو عسکری ، خدیجه محمودی و صدریه پرهیز بترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند .

ودر بخش تپانچه بادی خانم فاطمه غفوری زاده مقام اول ، شهناز خدایاری مقام دوم و سکینه سلطانزاده مقام سوم را بدست آوردند .