به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام- سید محمدتراب میری  اظهار کرد: از آنجا که کشت برنج نیاز به آب زیادی دارد، دولت به این علت تنها مجوز تولید این محصول پر تقاضا را برای استان های گیلان و مازندران صادر کرده است.
وی با بیان اینکه دیگر استان ها به منظور صرفه جویی در مصرف آب مجوز رسمی کشت برنج ندارند، تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان پیرو سیاست های وزارتخانه برنامه خاصی برای تولید برنج محلی ندارد.
وی یادآور شد: هرچند مصرف برنج محلی در استان ایلام از سوی مردم از اقبال فراوانی برخوردار است، اما به علت مورد نیاز بودن آب فراوان و هزینه های زیاد تولید این محصول کشاورزی مقرون به صرفه نیست.
میری با اشاره به اینکه تنها 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت برنج اختصاص دارد، گفت: سطح برداشت نهایی آن نیز پایین است.
وی افزود: با وجود آنکه سازمان هیچ گونه برنامه حمایتی و توسعه ای برای کشت برنج ندارد، اما با کشاورزانی که اقدام به نشاکاری و تولید این محصول کنند، نیز برخورد نمی کند.
عنبربو و شمشیری با عطر و طعم خاص و دلپذیر خود 2 رقم برنج کشت شده و تولید اراضی کشاورزی استان ایلام است که مصرف آنها مورد پسند و ذائقه بیشتر مردم استان ایلام و دیگر استان ها است.