به گزارش برنا- ایلام علی بیرانوند گفت: لیلا کاید عباسی معلم موسیانی رتبه ی دوم کشوری در سیزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر درس ادبیات فارسی را از آن خود کرد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره ها را دانش افزایی، فراگیری مهارت تدریس، تبادل تجربه وانتقال دانش های روز را به معلمان دررشته های گوناگون بیان کرد.