برنا-ایلام ;جها نگیر رستم زادمدیرکل حوزه ریاست استاندار ایلام در گفتگو با برنا اظهارداشت :برنامه ریزی برای دیدار استاندار با بزرگان معتمدین و سران طوایف و قبایل شهرستانهای استان انجام گرفته است .

وی افزود: برنامه ریزی دیدارهای مردمی سران وبزرگان مناطق مختلف استان براساس برنامه زمانبندی شده انجام میگیرد و در خصوص چگونگی وتاریخ برگزاری این دیدارها در شهرستانهای مختلف استان اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: