به گزارش برنا از ایلام; ایوب درویشی روز شنبه در نشست بررسی واگذاری زمین برای ایجاد طرح هتل پنج ستاره در شهر ایلام اظهار داشت: اکنون استان ایلام از نظر توسعه گردشگری و ارتباط با عراق و حضور زوار و توریسم دارای وضعیتی پایدار و رو به رشد است وایجاد هتل مناسب در استان ضروری است. 

او ادامه داد: شهرداری و منابع طبیعی باید ساز و‌کار لازم در تسریع و تسهیل برای واگذاری اراضی موردنیاز طرح هتل پنج ستاره داشته باشند. 

درویشی گفت: نباید با ردیف کردن محدودیت ها وایجاد موانع باعث عدم حضور سرمایه گذاران در استان شویم. 

او افزود: برای سرمایه گذاری باید همه دستگاه ها مشتاق شوند و موانع را از پیش روی سرمایه گذاران برداریم. 

او اظهار داشت: وظیفه دستگاه های خدمات رسان این است که زیرساخت ها را به مناطقی که نیاز است برسانیم تا برای سرمایه گذاران ایجاد جذابیت شود.