به گزارش خبرگزاری برنا؛ حدود ظهر امروز  مخزن معیانات گازی در واحد شیرین سازی شرکت آریان تجارت مانا واقع در منطقه تجریان بخش چوار منفجر شد.

خبرهای رسیده حاکی که از مصدوم شدن دو نفر دارد که گویا خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.

جزییات  بیشتر حادثه در دست بررسی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: