به گزارش برنا از  ایلام، علی اصغر علی اکبری، تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسانها، برقراری دوستی، تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و حمایت از زندگی و سلامت انسانها را از اهداف جمعیت هلال احمر عنوان کرد. 

اوگفت: جمعیت‌ هلال احمر در سراسر جهان وظیفه دارد براساس اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر (انسانیت، بی‌غرضی، بی‌طرفی، عدم وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهانشمولی) خدمات بشر دوستانه ارائه دهد.

او افزود؛ جوانان و نوجوانان عزیز هم استانی میتوانند با مراجعه به سامانه زیر و تکمیل موارد خواسته شده به عضویت سازمان جوانان هلال احمر درآیند.

سامانه ثبت نام اعضا جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر از طریق آدرس زیر انجام می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: