به گزارش برنا از ایلام ؛روز شنبه  باهمکاری هیات ورزش های همگانی شهرستان ملکشاهی بمناسبت گرامیداشت هفته بانوان یکدوره مسابقات ورزشی در رشته های دارت و تیراندازی تفنگ بادی ویژه بانوان شاغل دستگاههای اجرای شهرستان ملکشاهی درمحل پارک شهداء برگزارشد ودرپایان نفرات برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند.

این مسابقات بمناسبت(هفته بانوان)باهمکاری هیات ورزش های همگانی شهرستان ملکشاهی برگزارشد.