به گزارش خبرگزاری برنا تهران، حسن چیوایی در گفتگو با برنا گفت: عدم وجود شعبات مختلف بانک ها در قدس موجب گرفتاری شهروندان شده است.

وی افزود: با جمعیت ۴۵۰ هزار نفری در شهر قدس داشتن هر بانک یک شعبه  آنهم فقط در خیابان اصلی شهر نه تنها خدمات بدرستی انجام نمیشود، بلکه سبب شلوغی و ترافیک و هدر رفت زمان و تحمیل هزینه به مردم شده است.

اوتاکید کرد، تنها بانک ملی دارای ۴ شعبه و رفاه دارای دو شعبه میباشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: