به گزارش خبرگزاری برنا، سرهنگ حامد محمودی در خصوص دلایل شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی با برنا اظهار داشتند: با شماره گذاری این ادوات کشاورزی، اشخاص سودجویی که بدون داشتن تراکتور سهمیه سوخت را از جهاد کشاورزی و شرکت نفت دریافت می کردند جلوگیری بعمل آورده می شود.

وی با بیان اینکه شناسنامه دار شدن تراکتور های کشاورزی و جلوگیری از سرقت تراکتور ها که در سطح بسیار زیادی در کشور وجود دارند غالبا پیدایش آنها بعلت نداشتن هویت و پلاک وسیله امکانپذیر نمی باشد.

در ادامه سرهنگ «حامد محمودی»پالایش و مشخص شدن تراکتور های کشاورزی فعال و اخذ آمار و برآورد تعداد آنها جهت برنامه ریزی توسط مسئولین امر در راستای نوسازی ، واردات و تولید این ادوات کشاورزی را از دیگر فواید شماره گذاری این وسایل نقلیه عنوان کردند و گفتند:ارایه خدمات و تردد ادوات منوط به شماره گذاری آنهاست و کشاورزان این استان باید نسبت به شماره گذاری ادوات خود اقدام کنند.

رییس پلیس راهور غرب استان تهران در این راستا اظهار داشتند:از ابتدای طرح شماره گذاری ادوات کشاورزی که در این یگان آغاز گردیده ، این پلیس توانسته است با حضور کارشناسان شماره گذاری در سطح شهرستان های حوزه استحفاظی، کلیه تراکتورهای را که از طرف جهاد کشاورزی اعزام شده بودند بازدید نموده و این طرح کماکان نیز ادامه خواهد داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: