به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛مجتبی عبدالهی با بیان اینکه هم اکنون ۵۹ طرح با هدف محرومیت زدایی و کمک به اقتصاد خانواده های تحت حمایت ایجاد شده است، گفت: با اجرای این تعداد طرح برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی افزود: از این تعداد طرح اجرا شده ، ۵۲ طرح خدماتی، سه طرح دامپروری، دو طرح صنایع دستی، دو طرح کشاورزی  با رقمی بالغ بر دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان انجام شده است.

عبدالهی با بیان اینکه یکی از امتیازات طرح‌های اشتغال زایی کمیته امداد بازدید کارشناسی است،بیان کرد: اجرای بازدیدهای فنی از اتلاف وقت وهزینه مجریان جلوگیری کرده و می‌تواند به تسهیل شرایط برای توانمندسازی خانواده‌ها کمک کند.

رئیس کمیته امداد شهرستان پاکدشت با بیان اینکه ۳۷۸  نظارت از طرح‌های اشتغال درهشت ماهه امسال انجام شده است، گفت: ایجاد اشتغال پایدار، مولد و درآمدزا از اهداف نظارت از طرح های اشتغال زایی است.

وی ،گفت: نظارت کامل از ابتدا تا توانمندی طرح‌های مجریان اشتغال زایی وجود دارد و این رویکرد کمیته امداد را به سمت استفاده بهینه از منابع و حفظ سرمایه سوق داده است.

 رئیس کمیته امداد شهرستان پاکدشت با اشاره به اجرای طرح کاریابی ،گفت: با همکاری کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل نیز در هشت ماهه امسال برای ۱۱۰ نفر ایجاد اشتغال شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: