به گزارش خبرگزاری برنا تهران، داود خادم ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی جهت تشکیل پرونده و ارائه خدمت سریع به جامعه هدف گفت : در سال جاری 37 جلسه کمیسیون پزشکی با بررسی بیش از 900  درخواست صورت پذیرفته که این آمار شامل بررسی مجدد پرونده های قدیمی و نیز تقاضاهای جدید میباشد.

وی در ادامه با بیان دقت نظر کارشناسان و اعضای کمیسیون در بررسی شرایط جسمی فرد  دارای معلولیت گفت : طی این جلسات پرونده معلولین جهت تایید و تعیین شدت معلولیت توسط متخصصان بررسی تا مراحل تشکیل پرونده و اولویت دریافت خدمات سازمان انجام شود.

خادم در پایان ضمن تاکید بر انجام رسانی خدمات به افراد دارای معلولیت در هر حوزه ای با قید فوریت گفت: در ‪ICF‬ برخلاف طبقه بندی های قدیمی معلولیت، میزان عملکرد و کارآیی فرد مورد ارزیابی قرار میگیردکه بر نقاط قوت فرد تاکید دارد و با توجه به شرایط موجود تشخیص و مورد حمایت قرار دادن این افراد از وظایف مهم میباشد. ‬

لازم به ذکر است طبقه بندی بین المللی عملکرد (‪ICF‬) توسط سازمان جهانی بهداشت به کشورها ابلاغ شده و در کشور ایران توسط دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ترجمه و بومی سازی گردیده است و جلسات کمیسیون شهرستان ملارد نیز طبق همین دستور العمل بصورت دقیق انجام میشود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: