به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  عبدالله قاسمی پیربلوطی در جلسه ای که با دکتر فرشته حشمتیان در محل دفتر ریاست واحد شهرقدس  برگزار کرد ، اظهار کرد: مختصات مطرح شده درباره  توافق نامه فی مابین  معاونت سما استان تهران با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در راستای الحاق دانشکده های مهارتی و کار آفرینی به واحدهای دانشگاهی تهران در دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند شرایط موجود را تغییر دهد.

این مسئول افزود: به منظور ایفای نقش جدی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تربیت دانشجوی ماهر و کار آفرین بر اساس بخشنامه شماره 10/3553 مورخ 12/11/1399 مبتنی بر فصل ششم سند دانشگاه آزاد اسلامی و بستر سازی برای تحقق بندهای اول و دوم سیاست های کلی اشتغال مبنی بر ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید و کار آفرینی به بهره گیری از نظام آموزشی کشور و با عنایت به ابلاغ نظامنامه نظام آموزش فنی،حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و نظر به این که در این نظامنامه دانشکده مهارت و کار آفرینی به عنوان یکی از ارکان ساختار آموزش مهارتی دانشگاه پیش بینی شده است: لذا با توجه به نظر ریاست  دانشگاه آزاداسلامی استان تهران ضرورت راه اندازی دانشکده های مذکور از طریق تغییر عنوان آموزشکده های فنی وحرفه ای سما والحاق آنها به واحدهای دانشگاهی تهران در دستور کار می باشد.در همین راستا ضرورت دارد نکات  وموارد ذکر شده به عنوان موارد انتظار از واحدهای دانشگاهی مد نظر قرارگیرد.بنابراین اتکا به تولید علم و شکوفایی می‌تواند بسترساز این هدف باشد و این نگاه شکل گرفته این رویداد در میان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی جای بسیار امیدواری دارد.

سرپرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس ،ملارد و صفادشت بیان کرد: مقررشد به منظور توسعه رشته ها ی کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته  وکارشناسی ناپیوسته از ظرفیت اعضا هیات علمی واحد دانشگاهی استفاده شود با توجه به مختصات مطرح شد درباره واحدهای دانشگاهی، شرایط موجود دانشگاه را تغییر می‌دهد و اتکا به تولید مهارت افزایی علم و شکوفایی اقتصاد می‌تواند بسترساز این هدف باشد.

 پیربلوطی افزود: با یک گزارش کامل از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی طرفین برای رشته های دایر یا در مرحله تقویت ویا رشته های که ایجاد می شود در اختیار دانشکده مهارت و کار آفرینی یا واحد دانشگاهی قرارداده شود.پیشرفت کار این الحاقیه به سازمان مرکزی ارائه شود، ما می‌توانیم در ساختار مختلف دانشگاهی نیز هماهنگ باشیم  که دو بخش سما و دانشگاه آزاد واحد شهرقدس بتوانند با هم کار می‌کنند و دانشگاه درمورد برند‌سازی شرکت فعالیت کند و با استفاده از امکانات موجود صنایع و دانشگاه این جریان تحقیقاتی به صورت برد برد پیش برود.

وی، چشم‌انداز این توافقنامه سما با  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفته و امیدوارم با همکاری مدیران و استادان در آینده نزدیک شاهد اتفاقات مثبتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهر‌قدس _ملارد وصفادشت وسما اندیشه باشیم.

سرپرست واحدشهر قدس گفت: هدف این دانشگاه ورود به مهارت افزایی، حل مسائل اشتغال  و رفع چالش‌ها در حوزه‌های کار آفرینی با بهره‌‌گیری از توانمندی‌های استادان و دانشجویان کارافرین است.

او افزود: تابلوهای دانشکده های مهارت و کار آفرینی مقررشد با یک مدل واحد( مورد تائید معاونت آموزش های عمومی ومهارتی دانشگاه) تغییر کند به گونه ای که دو لوگوی ( دانشگاه آزاد اسلامی وسازمان سما) در آن لحاظ گردد.

77666

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: