به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مدیر امور منابع آب فیروزکوه گفت: در بازدید تیم‌های گشت و بازرسی امور منابع آب فیروزکوه؛ در راستای صیانت از منابع آبی این شهرستان، نسبت به توقیف یک دستگاه حفاری غیرمجاز تراکتوری و جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز اقدام شد.

وحید مرادی نسب افزود: این دستگاه حفاری غیر مجاز با اخد دستور قضایی و در حضور مامورین نیروی انتظامی توقیف و به پارکینگ تحت نظارت این امور منتقل شد.

وی گفت: در بهمن ماه تعداد ۱۰ حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و ۷۵ فقره اخطاریه در بخش آب‌های سطحی و زیرزمینی صادر شده است.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه افزود: در این مدت همچنین تعداد ۱۱۵ حلقه چاه مجاز مورد کنترل و بازدید دوره‌ای قرار گرفته است.

مرادی نسب گفت: در یک ماه اخیر ۸۰ هزار متر مربع از بستر و حریم رودخانه فرح رود نیز رفع تصرف شد.

وی افزود: امور منابع آب شهرستان با توجه به وظیفه ذاتی خود بر اساس قانون با هر گونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: