به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سید مهدی ساداتی افزود: عدم توجه شهروندان در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و عدم تردد غیر ضرور در هفته های گذشته ، موجب افزایش شیوع بیماری شد که متاسفانه زمینه موج چهارم کرونا را افازیش داد.

وی تاکید کرد:مطابق با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مشاغل گروه های ۲ و ۳ و ۴ در وضعیت قرمز تا اطلاع ثانوی تعطیل می شوند و رعایت دستورالعمل های بهداشتی ، فاصله اجتماعی و زدن ماسک با جدیت بیشتری مورد پایش قرار خواهد گرفت.

ساداتی قطع زنجیره بیماری کرونا را با همکاری همه مردم میسر دانست و ابراز کرد: مردم عامل اصلی قطع زنجیره بیماری کرونا هستند و با رعایت دستورالعمل ها این مهم محقق می شود.

رئیس ستاد مدیریت کرونای شمیرانات  با اشاره به حضور کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی تصریح کرد: دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا ۵۰% (پنجاه درصد) کارکنان خود اقدام نمایند، مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری به وجود نیاید. سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداکثر ۳/۱ (یک سوم) کارکنان انجام خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: