به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ در نشست مشترک مهندس تقی زاده با پریچهره مدیرکل و معاونان این اداره کل ) در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، توانایی حمایت از ورزش کل کشور را دارد، لذا در این راستا باید دو مهم مد نظر قرار گیرد، اول آنکه ساختار سازمانی این اداره کل ارتقاء یابد و دیگر آنکه در حوزه عمرانی، بحث سرانه با افزایش همراه شود.

مهندس تقی زاده از ضرورت طراحی جدید در احداث اماکن ورزشی به تناسب جمعیت و جغرافیای منطقه(استان تهران) گفت و افزود: به نظر می رسد تناسب جمعیت استان تهران در هر منطقه، ایجاد سالن چند منظوره مسابقاتی، ضروری است.
وی در مورد واگذاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: این اتفاق بسیار خوبی است که با پیگیری وزارت ورزش و جونان رقم خورده، شرکت تجهیز و نگهداری هم با آن موافقت کرده و در نهایت با تاییدی که از سویهیات دولت صورت گرفته، بزودی باید تحویل اداره کل بشود.
 
مهندس تقی زاده اهمیت حوزه جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایجاد خانه جوان و پارک جوانان، می تواند به جهت فعالیت بیشتر این قشر آینده ساز و فضای مناسب برای عملکرد آنان مفید باشد.
 
به گفته معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان، ارتقاء ساختار سازمانی اداره کل، می تواند با برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریتی در راستای تقویت مدیران کل در تهران به عنوان یک پایلوت صورت گیرد.
در این نشست، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، ضمن قدردانی از نگاه مثبت و روحیه بخش مهندس تقی زاده به ورزش و جوانان استان و جایگاه این اداره کل، این درایت و بینش را حاصل اشراف کامل ایشان به امور استان های کشور بویژه اداره کل استان تهران دانست.
 
پریچهره افزود: دیدگاه های ایشان همانند چراغ راهی در مسیر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در سال1400 خواهد بود، سالی که برنامه محوری و برنامه ریزی در اولویت عملکرد این اداره کل قرار دارد و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان و استانداری تهران، بتوانیم در عرصه های مختلف، به حرکت رو به جلویی که آغاز شده، شتاب بیشتری بدهیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: