به گزارش برنا؛ امروز در حالی که استان تهران سهم کمتر از یک درصد جغرافیای کشور را در اختیار دارد جمعیت آن به 16.6 میلیون نفر رسیده و 25 درصد متعلق به استان تهران است همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد تهران می‌تواند بزرگترین فرصت یا تهدید توسعه کشور محسوب شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت اگر روند جمعیتی به همین منوال باشد در تهران با مشکل بزرگ رو به رو خواهیم شد و باید به تحرکات جمعیتی در استان تهران ورود کنیم که در این باره برنامه‌هایی در سند آمایش سرزمین ارائه شده است.

عدالتی با مقایسه تهران د رگذشته و حال ابلاغ کرد در پنج دهه گذشته 70 درصد جمعیت کشور روستانشین بودند در حالیکه هم اکنون 75 درصد جمعیت کشور شهرنشین شده‌اند.

وی تاکید کرد: ‌با توجه به پیری جمعیت تهران یکی از پردرآمدترین مشاغل آینده پانسیون‌های مربوط به نگهداری سالخوردگان و افراد مسن خواهد بود.

عدالتی در پاسخ به یک سوال مبنی بر اینکه  چه تعداد جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی در داخل شهر تهران زندگی می‌کنند گفت: طبق آمار موجود یک و نیم میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و 37 نقطه شهری با 2.5 میلیون نفر جمعیت در طرح ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار گرفتند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: