به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛  مدیران حوزه شهری قیامدشت با حضور در منزل تعدادی از معلولان شهر قیامدشت، فرا رسیدن این روز جهانی را به این قشر  و خدمتگزاران آنها تبریک گفتند.

شهردار قیامدشت مهمترین هدف از نامگذاری این روز را ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف؛ و افزایش آگاهیهای عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: باتوجه به رشد تکنولوژی معلولیت، محدودیت نیست و افراد کم توان شانس حضور در حوزه های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی  جامعه را دارند و مدیریت شهری به عنوان یکی از نهادهای اجرایی، خدماتی و اجتماعی این رسالت را برعهده داردتاباتقویت ظرفیت های شهر فضای مناسبی را برای بالفعل سازی استعدادهای بالقوه را فراهم کند و خوشبختانه مدیریت شهرداری قیامدشت از ابتدای تاسیس تاکنون از هیچ‌تلاش و کوششی جهت مناسب سازی فضای فیزیکی واجتماعی اقشارکم توان غافل نبوده است.