به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اسناد توسعه استان تهران بدون تردید در توسعه ملی اثرگذار و تحقق آن ضروری است.

وی افزود: امروز با همه تفاوتی که در مبانی نظری کشور های مختلف وجود دارد اما همه، دارای هدف مشترکی تحت عنوان" توسعه یافتگی" هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: توسعه کشورها بدون در نظر گرفتن ظرفیت های کشور امکان پذیر نیست و باید چالش ها و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود.

نوبخت با بیان اینکه سند توسعه استان تهران ظرفیت مناطق مختلف آن را مشخص می کند عنوان کرد: این سند نشان می دهد هر بخش استان تهران آماده چه ظرفیتی است و در توسعه ملی چه نقش و ماموریتی می تواند ایفا کند.

وی ادامه داد: سند توسعه استان تهران با بهره مندی از ظرفیت های استان وضع موجود را به وضعیت مطلوب می رساند و با تحقق توسعه میزان درآمدزایی افزایش می یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تولید ثروت در برنامه های توسعه ای باید با توزیع ثروت همراه باشد تصریح کرد:  تصوری از نیمه دوم قرن ۲۰ شکل گرفته مبتنی بر اینکه رشد ،منشا پیشرفت است درحالیکه توسعه به معنای افزایش تولید ملی نیست و باید در کنار رشد اقتصادی به عدالت در توزیع ثروت توجه شود تا در کنار افزایش ثروت، فاصله میان ثروتمندان و نیازمندان بیشتر نشود.

نوبخت افزود: تهران رونما و واقعیت‌هایی در زیر پوست دارد که وظیفه داریم در کنار برنامه توسعه ملی استانی به طور خاص به این بخش توجه کنیم اما اینکه آسیب‌های اجتماعی در همه کشورها وجود دارد و خود را قانع کنیم که در همه دنیا این مسئله وجود دارد درست نیست.

وی با بیان اینکه انقلاب ما برای ایجاد تفاوت با شیوه‌های موجود مطرح شد اظهار داشت: انقلاب اسلامی به عنوان یک خط سوم در برابر کاپیتالیسم و کمونیسم مطرح شد بنابراین اگر در کشورهای دیگر آسیب اجتماعی وجود دارد نباید خود را قانع کنیم.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: در زمینه توزیع درآمدها بهتر از کشورهای توسعه‌یافته هستیم همچنین نسبت هزینه‌ها و درآمدها نسبت به قبل بهتر شده همچنان که ابتدای انقلاب فاصله هزینه‌ها و درآمدها ۱۹ برابری بود اما اکنون این فاصله به ۱۲ برابر کاهش پیدا کرده که البته باید این مقدار را نیز کاهش داد.

نوبخت همچنین با اشاره به ضرورت توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: هر سال دوبار در زمان مشخص آبان‌ماه و اردیبهشت‌ماه مسئولان به دفتر مقام معظم رهبری فراخوانده می‌شوند تا برای آسیب‌های اجتماعی پاسخگو باشند این در حالی است که برای موضوع  توسعه سالی یک بار به دفتر ایشان فراخوانده می‌شویم.