به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ به مناسبت چهلمین پیروزی سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور پر شور مرم و مسئولین راهپیمایی روز 22 بهمن در نسیم شهر برگزار شد.

 

55555

photo_2019-02-11_12-50-12

photo_2019-02-11_12-50-47

photo_2019-02-11_12-53-42

photo_2019-02-11_12-49-39

photo_2019-02-11_12-47-13

photo_2019-02-11_12-47-01

photo_2019-02-11_12-46-47

photo_2019-02-11_12-46-35

photo_2019-02-11_11-10-32

photo_2019-02-11_10-02-47